Ақпарат

Биотехнология


Биотехнология дегеніміз - генетикалық түрлендірілген ағзаларды зерттеу және дамыту және оларды өнімді мақсатта пайдалану.

Яғни, негізінен ауыл шаруашылығында, тамақтану ғылымында және медицинада қолданылатын биологияға негізделген технология. Төменде осы саладағы тақырыптар бойынша бірнеше тақырып берілген.

Гендік терапия
Клондау
Репродуктивті клондау
Терапиялық клондау
Өзек жасушалары
Трансгеника: жаман балалар немесе жақсы балалар?

Гендік манипуляция үшін қолданылатын әдістер
Шектеу ферменттері
ДНҚ фрагменттерінің көбеюі - ПТР
Рекомбинантты ДНҚ технологиясы