Ақпарат

Химиялық реакциялар


Әр түрлі заттарды құрайтын атомдардың қайта құрылуы

Химиялық реакция дегеніміз химиялық өзгеріс, онда зат (реагент немесе реагенттер) жаңа затқа немесе затқа (өнім немесе өнім) айналады.

Кейбір реакциялар белгілі бір жағдайларда ғана пайда болады (мысалы, жылу, жарық немесе электр қуаты). Кейбір реакциялар сыртқы белгілермен бірге жүреді (мысалы, түс өзгеруі, газдың ағуы, жылу немесе жарық).

Химиялық реакциялардың маңызды түрлері қандай?

 • Синтез реакциясы немесе тікелей комбинация Бұл екі немесе одан да көп заттар бірігіп жаңа химиялық қосылыс түзетін реакция.
  Жалпы формула: A + B ---> AB
  Мысал: Fe + S ---> FeS
  яғни темір + күкірт ---> темір сульфиді
 • Ыдырау реакциясы Бұл химиялық қосылыс екі немесе одан да көп заттарға ыдырайтын (ыдырайтын) реакция. Егер ыдырауға жылу көзі қажет болса, оны жылу ыдырауы деп атайды.
  Жалпы формула: AB ---> A + B
  Мысал: ZnCO3 ---> ZnO + CO2
  яғни мырыш карбонаты (+ жылу) ---> мырыш оксиді + көміртегі диоксиді
 • Қарапайым биржалық реакция Бұл реакция, бір элемент екінші бір химиялық қосылыста жаңа қосылыс пен ығыстырылған элемент алу үшін алмастырады.
  Жалпы формула: A + BC ---> AC + B
  Мысал: Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
  мысалы, темір + мыс сульфаты ---> темір сульфаты + мыс
 • Своп реакциясы Бұл реакция, екі химиялық қосылыс өздерінің радикалдарымен екі жаңа қосылыстар түзеді.
  Жалпы формула: AB + CD ---> AD + CB
  Мысал: KCl + AgNO3 ---> БҰЛ3 + AgCl
  яғни калий хлориді + күміс нитраты ---> калий нитраты + күміс хлориді