Мақалалар

Негізгі санитария


Суды жинауға, өңдеуге және таратуға жауапты іс-шаралар, қызметтер мен жұмыстар жиынтығы; ағынды суларды жинау және тазарту; қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу және түпкілікті жою.